Zamenik Ministar Rada i socijalne Zastite,g.Fatmir Shurdhaj je u poseti Republici Češkoj

Zam. ministar rada i socijalne Zaštite,g.Fatmir Shurdhaj, sa saradnicima, boravi u jednoj radnoj poseti u Republike Češkoj.Tokom ove posete, u Pragu, u pratnji i ambasadorke Republike Kosova u Češkoj , gospođe Ariana Hodža-Zherka, g. Shurdhaj je održao sastanak u Ministarstvu rada i socijalnih pitanja Češke Republike, gde je predstavio posvećenost MRSZ Kosovu, u skladu sa mandatom kojeg ima u Vladi Republike Kosova, dok od dominantnih tema bilo je dinamizanje bilateralnih odnosa između dva ministarstva za zajedničke projekte, iniciranje novih sporazuma koji će omogućiti unapređenje saradnje u oblasti zapošljavanja, socijalne zaštite i uklučenje u radu osobama sa ograničenim sposobnostima.Na sastanku kojem je imao Shurdhaj sa zamenikom ministra / Pavel Časlav, glavna tema je bila o programima i metodama za zaštitu i zapošljavanje osoba sa ograničenim sposobnostima, u kojoj obe strane razmenile su neophodne informacije neophodne i dogovorili se o daljoj saradnji.

Takođe, za delegaciju iz Kosova / zam ministra za Socijalno Obuhvatanje i Jednake Mogućnosti, g. Jan Dobesh ugostio ih jedan radni ručak u kojem su nastavili sadiskusije o zajedničkim naporima i razmena iskustava u oblasti zapošljavanja i stručnog osposobljavanja, sa posebnim naglaskom na razmeni iskustava u izgradnji kapaciteta i razmatranje mogućnosti za angažovanje u socijalni život i njihovo zaposlenje .
Takođe, sa strane Ambasade Republike Kosovo u Češkoj Republici, organizovana je jedna posetana palati o Zbrinjavanje o Slepim i Slabovidim Osobama, gde je delegacija dočekana od strane direktorice ustanove gospođe Marta Dzurova, koja u jednom prijateljskom duhu saradnje obavestila je prisutne o funkcionisanju ove institucije i uslugama koje se pružaju za ove kategorije osoba u stanju socijalne potrebe.