MRSZ i UNDP potpisuju sporazum u oblasti zapošljavanja

Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite a (MRSZ) i Programa za Razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP) na Kosovu, danas su potpisali sporazum o proširenju aktivnih programa tržišta rada, naime samozapošljavanja, subvencija za zapošljavanje i obuke na radu za pruzanju mogućnosti održivog zapošljavanja na Kosovu.

Sporazum su potpisali Ministar Rada i Socijalne Zastite,Skender Recica i Koordinator za razvoj Ujedinjenih Nacija i Stalni Predstavnik UNDP-a za Kosovo, Andrew Russell.

Svrha ovog programa je održivo zapošljavanje registrovanih poslatražilaca u Javnoj Službi za Zapošljavanje kroz pružanje mogućnosti za otvaranje novih preduzeća kroz program samozapošljavanja i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje poslatražilaca na Kosovu putem subvencioniranja poslodavaca koji su voljni da ih zaposle na dugoročnoj osnovi u okviru programa subvencioniranja plata.

Program će podržati otvaranje novih preduzeća od strane nezaposlenih na Kosovu povećanjem njihovih prihoda, kroz otvaranje novih radnih mesta, kao i zapošljavanje i direktnu obuku više od 200 nezaposlenih poslatražilaca.