MRSZ sertifikuje 164 mladih posaotražioca

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, uz podršku Nemačke Agencije Međunarodne Saradnje (GIZ) je sertifikovalo 164 mladih posaotražioca , koji su pohađali obuku za preduzetništvo i programe samozapošljavanja. U ceremoniji Sertifikovanja u tri programa Samozapošljavanja finansiranih od MRSZ i GIZ-a, ministar Rada i Socijalne Zastite,Skender Rečica izjavio je da danas se kruniše jedna zajednička posvećenost ka otvaranja perspektive za mlade ljude na Kosovu.

“Tokom skoro godinu dana, kroz programima preduzetništvo imaju koristi preko 160 lica posaotražioca će se stvoriti 50 novih preduzeća i će se otvorititi više od 100 novih radnih mesta. Ovo ima veliki uticaj na dobrobit više od 300 porodica na Kosovu “, rekao je ministar Rečica.

Ministar je zahvalio nemačkoj vladi, posebno GIZ za saradnju u realizaciji ovih projekata koji direktno utiču na stvaranje mogućnosti za mlade ljude i smanjenje nezaposlenosti na Kosovu, koja predstavlja jedan od glavnih ciljeva MRSZ.

Direktor GIZ-za za Kosovo James Macbeth rekao je da je njihova zajednička obaveza sa MRSZ jedna velika podrška za mlade, kao i mogućnosti za stvaranje novih radnih mesta. Dok , prva sekretarica Nemačke Ambasade e na Kosovu Anja Recica Becky zahvalila se ministru za saradnju u pogledu podrške mladima, posebno u oblasti preduzetništva, koji prema njoj obeležava jedan od glavnih aktivnosti nemačke vlade.

Tokom ceremonije, ministar Rečica je raspodelio grantova za korisnike na tri glavna programa preduzetništva Zelene Akademije , Akademija preduzetništva na Kosovu, kao i za mlade preduzetnike.