MRSZ i Inicijativa za Razvoj Poljoprivrede Kosova potpisali su Memorandum Saradnje

Ministar Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ), g.Arban Abraši i Direktor Inicijative za Razvoj Poljoprivrede Kosova (IADK) g.Zenel Bunjaku, potpisali su danas Memorandum o Saradnji “Ekonomsko osnaživanje i jačanje ekonomskog kapaciteta udovica u regionu Mitrovice i Pristine “. Sporazumom se predviđa otvaranje 8 bifea u 8 škola u četiri 4 opštine u regionu Mitrovice i Prištine, gde će se zapošljavati 32 udovica.

Sa ovim Sporazumom takođe je predviđeno da kroz otvaranje novih radnih mesta omogućuje se ekonomsko osnaživanje žena, pružanje podrška sa obukama za poduzetništvo kao i doprinese poboljšanju uslova za školsku decu ovog regiona, pružajući hranu uz simboličnu naknadu.

Implementacija projekta, kao deo ovog sporazuma će biti realizovana uz koordinaciju i saradnju između MRSZ-a i IADK-a, dok ukupna vrednost projekta od 315.000 € se pokriva uglavnom od strane Europske Komisije, gde se uključuje i solidni doprinos Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite.

Povodom potpisivanja Sporazuma, Ministar Abraši je ponovio svoju posvećenost da pomogne udovicama i deci u potrebi i u tom pravcu obavestio je partnere IADK-a za njegovo angažovanje za produbljivanje saradnje sa partnerima i donatorima u cilju pružanja podrške ugroženim grupama.