Opštinu Istok posetili su danas Zamenica Ministra MRSZ g-đa Rita Hajzeraj-Bećaj i Zamenik Ministra MPŠRR g. Vezir Jonuzi

Predsednik Opštine Haki Rugova je predstavio planove i projekte Opštine za investicije i zapošljavanje stanovništva ove opštine a g-đa Rita Hajzeraj-Bećaj predstavila je projekte i nove mogućnosti MRSZ-a, sa posebnim osvrtom na projekte samozapošljavanja koje su vrlo atraktivne za građane opštine Istok, dok Zamenik Ministra Jonuzi obavestio je Predsednika Opštine za projekte MPŠRR-a za razvoj poljoprivrede putem grantova i subvencija od kojih će ova opština imati više koristi.

Takođe, deo delegacije je bio i g. Tahir Šabani, Predsednik Udruženja Francusko- Albanskog Prijateljstva koji je pozvao Predsednika Rugovu da bude deo delegacije u okviru javnog foruma, u organizaciji STO u Ženevi.

Predsednik Rugova pozdravio je delegaciju Zamenika Ministara i zahvalio se na inicijativi za saradnju između opštine Istok i relevantnih ministarstava.

Sastanku je prisustvovao i Zamenik Ministra Ministarstva za Zajednice i Povratak, g.Ćaush Balaj.