Ministar Rečica danas se sastao sa inspektorima rada, pozivajući ih da budu beskompromisni

Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rečica sastao  se danas, tokom ovog dana vikenda sa inspektorima  rada da ih podrže,u intenziviranje obavljanje poslova u inspektiranje  i kontroliranja  uslova i zdravstvenih i bezbednosnih mera na radu, sa posebnim naglaskom na građevinskom sektoru.

Ministar Rečica zahtevao je od inspektorima rada da budu uporni u sprovođenju svih mera bezbednosti i zdravlja na radu, rigorozno primeniti sve mere predviđene  zakonom  koji reguliše ovu oblast.

“Zahtevao sam da budu  beskompromisni, kao i u saradnji sa kompanijama da povećaju svest  zaposlenih i poslodavaca u primeni i poštovanju svih mera zaštite i bezbednosti na radu”, rekao je ministar.

Dalje, Rečica je rekao da s’obzirom na broj saobraćajnih nezgoda, onih sa smrtnosti, zatražio sam od  Inspektorima Rada u danima koji slede da se poveća broj inspektora  na gradilištima ili širom Kosova, posebno u Prištini i gradovima gde je građevinski sektor najzastupljeniji.

” Od inspektorima sam saznao  da  samo u Prištinim su  sprovedene inspektiranja  u 244 građevinska preduzeća. Inspekcija rada takođe zahteva veću saradnju sa drugim institucijama koje su  obuhvacene kao i od građana, sa ciljem podizanja svesti “, rekao je Rečica.