Ministar Rečica se sastao sa predstavnicima Svetske Banke, razgovarao je o reformama u socijalnoj oblasti

Ministar Rada i Socijalne Zaštite  Skender Rečica, primio je danas na sastanku predstavnike Svetske Banke sa kojima su razgovarali o napretku reformi koje je preduzeo MRSZ, sa posebnim naglaskom na socijalnom polju.

Tokom sastanka je razgovarano o prvom nacrtu izveštaja Svetske Banke o pregledu Šeme Socijalne Pomoći.

Ministar Reçica se zahvalio predstavnicima Svetske Banke na pomoći koju pružaju MRSZ-u ne samo u smislu socijalne reforme već i drugih preduzetih reformi.

Stephanie Brodmann, predstavnica Svetske Banke rekla je da će se nastaviti podrška za inicijativama MRSZ-a.