Ministar Abrashi podržava zajednice Romi, Aškalija i Egipćana

Priština, 20 Septembar 2016

U tekuće podrške zajednicama i u saradnji sa poslanicima, predstavnicima Roma, Aškalija i Egipćana ministar Rada i Socijalne Zaštite,g.Arban Abrashi, pokrenuo je projekat kroz programe obuke za posao.

U pripremi ovog projekta, u pratnji ministra Abrashi od strane zam/ministra Qazim Rrahmani imao je niz sastanaka sa članovima Skupštine Republike Kosova iz redova zajednice,g. Danush Ademi, Z. Paçaku i g. Etem Arifi. Na ovim sastancima, poslanici zahvalili su se ministru za ovu inicijativu takoder su i ponudili svoju podršku bez rezerve u ovom projektu, kao i veće učešće u sličnim projektima za pripadnike ovih zajednica.

Ovaj projekat će obuhvatiti 90 osoba posaotražilaca pripadnike pomenutih zajednica, u trajanju od 3 meseca, gde iznos naknade za radnu praksu, obuhvata iznos od 150 evra. Ovaj iznos se očekuje da pokrije putne i troškove smeštaja, dok kandidati korisnici, zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, moraju biti registrovani kao posaotražilaci u kancelarijama za zapošljavanje.

Itom prilikom , ministar Abrashi je zahvalio poslanicima i predstavnicima zajednice za njihov doprinos i saradnju u prilog njegovom radu i izvršne vlasti, i pozvao je predstavnike zajednice da doprinesu u razvoju koji podstiču veće učešće građana, pripadnicima zajednice na tržištu rada.
Apliciranje za ovaj program je otvoren od 16 do 23. Septembra 2016.