Ministar Abrashi sastao se sa UN Women Chrystele Todd iz Inicijativa za Prevenciju Seksualnog Nasilja u Sukobima

Danas, ministar Rada i Socijalne Zaštite Arban Abrashi dočekao je u dva odvojena sastanka predstavnike UN Women na Kosovu predvođeno od strane gđ.Flora Macula, Rukovodioc Kancelarije, i gđ. ChrysteleTodd član Inicijativa za Prevenciju Seksualnog Nasilja u Sukobu pri Ministarstvo Spoljnih Poslova Kraljevine Unije Engleske .

Na sastanku sa gđ.Macula, ministar Abraši objasnio je do sada preduzetim koracima od strane MRSZ u vezi procedura za priznavanje i provere statusa žrtava seksualnog nasilja tokom Oslobodilačkog Rata Kosova. Abrashi ih je najavio za već objavljen konkurs za članove Komisije Vlade o priznavanju i verifikaciju statusa žrtve seksualnog nasilja koje će biti ovlašćeni od strane Vlade za razmatranje aplikacija na njihove zahteve. Ovaj proces se privodi kraju i uskoro će biti uspostavljena Vladina Komisija. Na ovom sastanku, ministar Abrashi i rukovodioc UN Women gđ. Macula dogovorili su se o jednom planu obuke za sve one koji su uključeni u ovom složenom procesu.

Dok sastanak sa gđ. Todd, ministar Abrashi je upoznat o cilju njene posete na Kosovu i pomoći i ekspertize koju Velika Britanija može ponuditi Kosovu za tretiranje žrtava seksualnog nasilja rata.Ministar Abrashi sa njegove strane informisao je gđ.Todd o preduzetim koracima od objavljivanje konkursa vlade do uspostavljanju Kancelarije Administrativne Podrške u kojem ce asistirati Vladina Komisija u njegovom radu .

Kao zaključak dva sastanaka bio je usaglasavanje za zajedničku potrebu da Kosovo konačno ukloni napravednu stigmu prema žrtvama seksualnog nasilja u ratu i da im obezbedi nedostajanje pravde.