Ministar Abraši poziva đake da pojačaju praktična i profesionalna znanja

Ministar Rada i Socialne Zaštite g. Arban Abraši, sa svojom zamenicom g-đom Rita Hajzeraj, posetili su osnovnu školu “Meto Bajraktari” u Prištini, gdje ih je primila direktorka škole, g-đa Valbona Kastrati. Abraši i Hajzeraj su se blisko upoznavali sa uslovima, stanju i stručnom osoblju ove škole.

Tokom sastanka, Direktorka Škole je navela da uprkos teškoćama, škola ima stručno osoblje koje ima dobru volju i veliku predanost za rad. Na ovom sastanku je razgovarano o poteškoćama zbog nedostatka laboratorija i kao posledica toga školskom osoblju se nameće da improvizuje kako bi osim teorije omogučuje se i praktični rad.

U nastavku, Profesionalna Grupa učenika škole, predstavio je ministru njihovo istraživanje sa temom “Migracija”, za senzibilizaciju šire javnosti kao i učenika drugih škola o trenutnoj situaciji u našoj zemlji.

Ministar Abraši uprkos osjetljivosti ove teme, bio je zadovoljan sposobnostima za prezentaciju ovih đaka, ohrabrujući ih da nastave sa raznim istraživanjima i u drugim oblastima. Ministar je obećao da će ova škola i u buduće imati podršku ministarstva koju on vodi.