Ministar Abrashi naglašava značaj ojačanja koordinacije i saradnje između Skupštine i Vlade

U toku delatnosti koja imaju za cilj međuinstitucionalno osnaživanje koordinacije i saradnje, naročito Skupštine i Vlade, ministar Rada i Socijalne Zaštite g.Arban Abrashi, zajedno sa zamenicom / ministra gđ. Rita Hajzeraj-Beqaj dočekali su na sastanku Komisiju za Ljudska Prava, Jednakost Polova, za Nestala Lica i Peticije koju predvodi gđ. Lirije Kajtazi. U cilju unapređenja ljudskih prava, na ovom sastanku razgovarano je o pitanja vezana za intenziviranje neophodnih radnji za primenu zakona koji dotiču osobe sa ograničenim sposobnostima i ugroženih grupa.

Članovi Skupštine su naglasili važnost da svi građani korisnici od ovih šema, da mogu efikasno uživati svoja prava na efiskasnom načinu u skladu sa zakonodavstvom. U tom pravcu , ministar Abrashi je naglasio da u okviru prvih delatnosti za Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite je beskompromisana posvećenost i eliminacija mogućnosti imati korisnike koji ne ispunjavaju kriterijume.