Ministar Abrashi posetio je Fabriku “Hleb”

Priština, 11 mart 2015 – Kroz fiskalnih podsticaja koje su dostavljene uz program Vlade Kosova, ćeme pomoći kompanijama da prošire investicije i stvore nova radna mesta. Tako je rekao ministar Rada i Socijalne Zaštite Arban Abrashi koji u pratnji Izvršnog Direktora Privredne Američke Komore na Kosovu, Arian Zeka posetio je fabriku “Hleb” koja funkcioniše u okviru kompanije Meridian Corporation.

Ministar Abrashi rekao je da Vlada ima nameru da kroz fiskalno olakšanje i stvaranje fonda zaposlenja i investicijama podržavati Kosovska preduzeća koje imaju potencijal za stvaranje radnih mesta i povećanje domaće proizvodnje. On je rekao da primeri poput Fabrike “Hleba” koje su proširile svoje aktivnosti u vreme globalne finansijske nestabilnosti pokazuje da, Kosovo ipak pruža jedno odgovarajuće okruženje za poslovanje.

Izvršni direktor Američke Privredne Komore na Kosovu, Arian Zeka još jednom je zatražio da institucije u zemlji hitno ojačaju zakonodavstvo koji bi omogućio oslobađanje od poreza i drugih fiskalnih olakšica , čime se omogućuje jačanje privatnog sektora i privlačenje novih investicija.