Inspektorat Rada Kosova i Albanije potpisali ugovor o saradnji

U prostorijama Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite, ministar Nenad Rašić je primio Glavnog Inspektora Rada DIRSUA-a g.Dritana Yllija, kojem je poželeo dobrodošlicu i simbolično su potpisali sporazum o saradnji između Izvršnog Organa Inspektorata Rada Republike Kosovo i Državnog Inspektorata za Rad i Socijalne Usluge Republike Albanije.

G. Basri Ibrahim- Glavni Inspektor IOIRK-a i g. Dritan Ylli- Glavni Inspektor DIRSUA-a potpisivanjem ovog sporazuma su se dogovorili da razviju stalnu i sistematsku bilateralnu saradnju u cilju poboljšanja njihovih institucionalnih kapaciteta, povećanje efikasnosti upravljanja i performansa inspekcije rada i suočavanje sa zajedničkim izazovima.

Glavni Inspektori su na kraju rekli da će ova saradnja doprineti poboljšanju bezbednosti i zdravlja na radu, smanjenja povreda na radu i profesionalnih oboljenja kao i smanjenje neprijavljenog rada u obe zemlje.

Na kraju sastanka g. Ibrahimi i g.Ylli su obećali da će nastaviti saradnju sa profesionalnom posvećenošću, kako bi performance bile što veče i bliža zajedničkim ciljevima obeju zemalja.