Ministar Rašić sastao se sa predstavnicima Saveza Penzionera Kosova

Ministar Rada i Socijalne Zaštite , g. Nenad Rašić sa njegovim saradnicima sastao se sa predstavnicima Saveza Penzionera Kosova , koju je predvodio g.Shaban Kajtazi i sa predstavnicima Sindikalnog Saveza Kosova .

Ključno pitanje za diskusiju na ovom sastanku bilo je usvajanje Zakona o Penzijskoj Šemi finansiranoj iz Države , gde ministar Rašić izrazioje političku spremnost za rešavanje problema penzionera, i zbog toga je apelovao na brže usvajanje ovog zakona , da bi se izvršilo i kategorizacija , koje je mnogo potrebno

Tokom sastanka razgovarano je i za povračaj penzija iz Srbije , u kom slučaju ministar je informisao prisutne da će i ovo biti predložene da se uvede kao tema za diskusiju u tehničkom dijalogu između Kosova i Srbije .

Predstavnici Saveza Penzionera Kosova i Sindikalnog Saveza zajedno sa ministrom Rašić dogovorili su se da usklade aktivnosti u cilju prevazilaženja izazova penzionera i dogovorili su se da funkcionišu sa međusobnom saradnjom sa svih relevantnih faktora.

Na kraju, ministar Rašić izrazio je razumevanje za strpljenje i političke zrelosti penzionera i obećao je svoju spremnost za podrzavanje njihovih zahtevima , tako da je ministar pozvao sve relevantne sisteme da što pre usvoje Zakon o Penzijskih Šema finansiranih od Države , jer njegovo usvajanje ne zavisi samo od Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite , nego iz širokog konsenzusa političkog spektra u okviru Vladi Republike Kosova .