Inspektoriati i Kosovës dhe Shqipërisë nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi

Në ambientet e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, ministri i kësaj ministrie z. Nenad Rashiq priti Kryeinspektorin e ISHPSHSH-së z. Dritan Ylli, të cilit i uroi mirëseardhje në Kosovë që në mënyrë simbolike të nënshkruajnë marrëveshjen e bashkëpunimit në mes Trupës Ekzekutive të Inspektoratit të Punës së Republikës së Kosovës dhe Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore të Republikës së Shqipërisë.