Ballina

F T E S Ë P Ë R M E D I A

dhjetor 02, 2016 14:46

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale,  z.Arban Abrashi, më 05 dhjetor 2016, merr pjesë në hapjen e takimit B2B (Busines to Busines), që ka për qëllim inicimin e bashkëpunimit afarist në mes të ndërmarrjeve sociale të krijuara si rezultat i Grant - skemës “Rritja e punësimit të grupeve në nevojë” dhe bizneseve, anëtare të Odës Ekonomike të Kosovës. 

Ky aktivitet i ministrit Abrashi, zhvillohet në në hotelin Sirius nga ora 10-12h
Kalendari i Takimeve
Njoftim për media_MPMS_20 dhjetor 2015
...
conference.esn-eu.org