Aplikacioni për punësim

Konkurs për zgjedhjen e një anëtari në KPSHSF

Konkurs për përzgjedhjen e një (1) anëtari...

Konkurs_Mjek i Praktikës së Përgjithshme

Mjek i Praktikës së Përgjithshme në Shtëpinë...

Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm Zyrtar për Pensione - PRIZREN

Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare ...

Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm_ Zyrtar për Pensione në ZP Shtime

Noftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare ...

Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm_ Zyra e Pensioneve Ferizaj

Udhëheqës i Zyrës së Pensioneve në Ferizaj ...

Njoftim për kandidatin e suksesshëm - Asistent Administrativ

Titulli i vendit të punës: Asistent Administrativ ...

Konkurs

Udhëheqës i Zyrës së Pensioneve në Ferizaj ...