Aplikacioni për punësim

Konkurs- Marrëveshje për shërbime të veçanta

Titulli i punës:     Bashkëpunëtor...

KONKURS I BRENDSHËM

Titulli i punës: Udhëheqës i Zyrës së...

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Titulli i punës:   Bashkëpunëtor profesional, ...

KONKURS I BRENDSHËM

Titulli i punës: Udhëheqës i Divizionit...

Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm - Zyrtar i kontrollit dhe Mbikëqyrjes

Titulli i vendit të punës:  Zyrtar i Kontrollit...

Njoftim për kandidatin e suksesshëm

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë...