Konkurs për zgjedhjen e një anëtari në KPSHSF

Konkurs për përzgjedhjen e një (1) anëtari në Këshillin e Përgjithshëm për Shërbime Sociale dhe Familjare nga regjistri i profesionistëve


FileAction
Konkurs për anëtar në Këshillin e Përgjithshëm për shërbime sociale dhe familjare.doc  Download  

Download