Otvarala se kampanja za podizanje svesti za zdravlje i bezbednost na radu

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite u saradnji sa Kancelarijom Evropske Unije na Kosovu i sa drugim socijalnim partnerima, pokrenuli su kampanju za Bezbednost i Zdravlje na Radu.
Glavni cilj ove kampanje će biti promocija i podizanje svesti kosovskog društva o zakonodavstvu u vezi sa bezbednosti i zdravlju na radu i drugim uslovima i odnosima rada sa pozitivnim uticajem na zapošljavanje, objavio je Zam/ministra u MRSZ-a g. Safet Kamberi.