Osniva se Vladina Komisija za Priznavanje i Verifikaciju Statusa Silovanih Lica tokom rata

Danas je osnivana Vladina Komisija za priznavanje i verifikaciju statusa silovanih lica tokom Oslobodilačkog Rata na Kosovu. Sa funkcionalizacijom ove komisije će početi proces prijavljivanja i verifikacije statusa žrtava seksualnog nasilja a kasnije i njihova nadoknada.