Radne grupe finaliziraju sporazum za socijalno osiguranje između Kosova i Švajcarske

Priština, 27 April 2017

U Prištini od 24 do 27 aprila 2017 održan je drugi krug pregovora bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju između Kosova i Švicarske. Tokom ovih dana strane su stigle da finalizuju osnovni sporazum o socijalnom osiguranju, administrativni sporazum za sprovođenje osnovnog sporazuma i obrasce neophodne za sprovođenje ovih sporazuma.