100 osobe posaotražioci imaju koristi od Sporazuma između MRSZ-GIZ

Priština, 24.02.2016

Potpisan je Memorandum o Razumevanju između Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite i Nemačke Orgaznizacije za Međunarodnu Saradnju GIZ, koja ima za cilj da podrži zapošljavanje mladih. Ovaj sporazum je potpisan od strane ministra MRSZ,g. Arban Abrashi i direktora GIZ za Kosovo, Mr. James Macbeth sa sloganom “Budi i ti deo programa Prakse na Radu” gde kroz praksu na poslu će se omogućiti mladima da dostignu razmeniti svoja iskustva u radu u različitim preduzećima u kojima će biti povećanje šansa zaposlenja.

Ministar Abrashi u početku zahvalio se GIZ za iskrenu i profesionalnu saradnju koju su imali prilikom izrade projekta i informisao je učesnike da projekat u pitanju , kako je to nazvao pilot- projekat, počeće uz učešće 100 aktivnih posaotražilaca koji su registrovani u kancelarijama za zapošljavanje, koji će se angazovati u praktičnom radu u raznim bisnisima počinje sa tri opštine, Đakovici, Uroševcu i Vučitrnu.
“To je jedna kultura rada koju mi instaliramo preko ove metode jer oni, koji su završili školovanje u teoriji će biti u stanju da to obave i u praktičan rad i ove tri opštine će biti samo prvi test o tome kako nastaviti ovaj projekat ali mi mislimo da će se ovaj broj stalno povecati’,dodao je Abrashi.