Ministar Abraši predstavlja novu metodu inspekcije

Ministar MRSZ-a g. Arban Abraši, u pratnji Direktora Izvršnog Tela Inspekcije Rada, g. Basri Ibrahimi, predavili su novu metodu koja će se od sada početi primenjivati tokom inspekcije poslodavaca u pogledu nadzora, sprovođenja i primene Zakona o Radu i Zakona o Bezbednosti na Radu.

Nova metoda inspekcije će biti sastavljanje spiska sa potrebnom dokumentacijom odgovarajućeg zakona i informisanje poslodavca sa ovom listom mesec dana pre. Prema ministru Abrašiu, ovaj novi način inspekcije će pomoći da poslodavci razmišlaju i imaju dovoljno vremena da poboljšaju propuste ako postoje, ukazujući na senzibilizaciju i podizanje svesti poslodavaca a ne njihovo kažnjavanje.

Ovo je novi pristup u nadzoru zakonodavstva koji je na snazi, upućujući poslodavce o tome kako da sprovode zakone, imajući mesec dana vremena da razmisle, a ako neko ide u njihovim preduzećima, onda oni ne mogu da kažu da nisu znali “, dodao je Ministar Abraši.

Tokom konferencije, Glavni Inspektor ITIR-a, g. Basri Ibrahimi, kao glavnu aktivnosti za 2015 godinu je spomenuo identifikaciju broja radnika bez ugovora, što je znatno manja od 2014 godine a ima i blagi porast u zapošljavanju žena.

Dok, predsednik UNSK-a, g. Hadži Arifi, nije negirao radna dostignuća inspektora tokom prošle godine, ali se nije složio sa novom metodom inspekcije, koja prema njemu, neće disciplinovati poslodavace.