Zamenik / ministra MRSZ z. Qazim Rahmani docekao je na radni sastanak predstavnike Svetse Banke za socijalnih i imigracionih pitanja

Na zahtev Evropske Unije po pitanju imigracije i opsteg društvenog razvoja socijalnog života na Kosovu, grupa stručnjaka iz Svetske Banke iz Vašingtona SAD su u poseti danas Kosovu, gde su se sastali sa zamenikom / Ministra Ministarstvo Rada i Socijalne Zasite g Qazim Rahmani, u kojem je razmatrano pitanje imigracije u ovom delu zapadnog Balkana.

Pocetno zam/ministra MRSZ g.Rrahmani zahvalio je predstavnicima Svetske Banke na snažnoj podršci koju su pružili do sada u razvoju Kosova, posebno u stvaranju zapošljavanja posebno je istakao značaj projekata koje je Svetska banka je obezbedila godinama.

Predstavnici Svetske banke za socijalna pitanja i imigracije tokom sastanka istakli su da će biti na Kosovu oko 6 meseci da prikupe neophodne informacije u vezi sa imigrantima iz Sirije i Afrike, ali i uopšte o imigraciji i donošenja izveštaj istraživanja o tom pitanju.

U međuvremenu, zam/ministra MRSZ g.Rahmani je informisao prisutne o ukupnoj društvenoj situaciji i migraciji na Kosovu i obecao im je intenzivnu saradnju u ovom periodu radi postizanja bolje informacije o ovom pitanju, navodeći da saradnju treba imati sa Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, UNHCR-a i ARC da bi mogli da pomognemo pružanjem preciznih informacija o talasa emigracije. On je takođe govorio i o položaju RAE – Roma, Askalija i Egipćana na Kosovu, gde je istakao da stav ove zajednice je jednak sa ostalim zajednicama u smislu poštovanja univerzalnih prava, ali je rekao da njihova socijalna situacija nije na željeni nivo kao vitalnog problema predstavio je stanovanje i zapošljavanje, problemi koji nastavljaju da budu glavni problemi za ove zajednice.

Tokom sastanka strane su se složile da će u narednim danima posetiti opštine sa većinom RAE, kao Lipljanu, Uroševcu, Đakovici i Mitrovici bliže da vide svoje opšte društveno stanje.