Zamenik ministar Makolli učestvovao je u konferenciji “Ograničena Sposobnost”

Zamenik ministar Rada i Socijalne Zastite, Vesel Makolli, učestvovao je u radu konferencije “Intelektualna Ograničena Sposobnost na Kosovu”, koju je organizovala Udruženje Down Sindrome Kosova u okviru Međunarodnog Dana Osoba sa Downovim Sindromom.

U ime ministra MRSZ-a Skender Rečica, Makoli je rekao da naša država unapređuje socijalnu politiku za sve svoje građane, posebnosti  za osobe sa ograničene  sposobnost “Deo ovog vladinog rada je pravno uređenje pitanja blagostanja onog dela građana, koji imaju teškoće u zapošljavanju osoba .

Sa odobrenim zakonima, kvota za zapošljavanje osoba sa invaliditetom određuje se za svakog poslodavca. Takode su predviđene su i kaznene zakonske mere ako poslodavci ne poštuju kvotu za zapošljavanje osoba sa  ograniucenim sposonostima “, rekao je on.

Zamenik ministra Makolli je dodao da MRSZ u saradnji sa interesnim grupama radi sa drugim podzakonskim aktima koji će u potpunosti popuniti zakonski okvir koji će adresirati ove kategorije našeg društva na dostojanstveniji način.

Makolli je naglasio da će, pored regulisanja zakonskog okvira, MRSZ u saradnji sa Agenciji za zapošljavanje pomoći u zapošljavanju ove zajednice i odrediti aktere koji će preuzeti odgovornost za pružanje neophodnih usluga svim zajednicama, posebno za zajednicu sa ‘Down’ sindromom.

 

“Uloga države za osobe sa posebnim potrebama je da im se omogući da obezbede obrazovanje i druge oblike stručnog osposobljavanja, opremu za rad s potrebnim alatima, korištenje pomoćnih usluga kada je to potrebno i materijalno stimuliraju zapošljavanje na prihvatljivu meru i obavezati poslodavca da ih zaposli “, rekao je zamenik ministra rada i Socijalne Zastite Vesel Makolli na kraju svog govora.

U ovaj konferenciji je prisustvovao i premijer Republike Kosovo, Ramush Haradinaj, koji je pozdravio učesnike u jednoj riječi slučaja. Premijer Haradinaj je naglasio da je Vlada Kosova, sa unapređenjem pravnog okvira za podršku osobama sa Dawnovim sindromom, za ovu godinu usvojila koncept  document za izradu Nacrta zakona o inkluziji.

“Ovim zakonom će se zakonom osigurati da svi ljudi sa Downovim sindromom imati prednosti “ mesto i zasluženi status”, rekao je premijer Haradinaj, ističući da je Vlada Kosova 2018  odobrila je Uredbu o Carinskim i poreskim olakšicama za poslodavce zapošljavanje osoba sa ogranicenim sposobnostima i osoba sa ogranicenim sposobnostima  koje obavljaju samostalnu aktivnost.