Rečica se sastao sa predstavnicima države Finske, razgovarali su o saradnji u oblasti ograničene sposobnosti

Ministar Rada i Socijalne Zastite, Skender Rečica,dočekao je danas na sastanku predstavnike Finske vlade, kao i predstavnika sličnih organizacija za osobe sa  ograničenim sposobnostima koja  posluju u Finskoj.

Ministar Rečica je informisao je o obavezama i konkretnim obavezama MRSZ-a u pogledu tretmana osoba sa ograničenim sposobnostima.

“MRSZ je pokrenulo niz reformi u oblasti penzijskog i socijalnog sektora, uključujući i ograničene  sposobnosti,i trenutno smo u procesu izrade sveobuhvatnog Nacrta Zakona o Osobama Ograničene  Sposobnosti,u cilju kategorizacije i tretiranja svih kategorija” , rekao je ministar.

Ministar je naglasio da pored podrške koju MRSZ pruža ovim kategorijama, ono pokušava da im stvori  i olakšice , posebno u oblasti zapošljavanja, gde su već preduzeti neki konkretni koraci. Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima saradnje između dviju zemalja, u pogledu osoba sa ograničene  sposobnosti  . Ministar Rečica se zahvalio predstavnicima Finske vlade i organizacija koje podržavaju organizacije na Kosovu koje se bave ljudima sa ograničene  sposobnosti  .