Zamenik ministar Dukolli posetio je danas kompanije privatnog sektora u Uroševcu

Uroševac, 28 septembra 2018

Zamjenik ministar Rada i Socijalne Zaštite danas je posetio neke privatne kompanije u Uroševcu. U svosjstvo rukovodioca Nacionalnog Saveta za Bezbednost i Zdravlje na Radu, on je danas blisko upoznat sa sigurnošću i uslovima rada koje ove kompanije nude radnicima.

Dukoli u pratnji članova Saveta posetio je građevinsko preduzeće “Vahidi” koja ima zaposlenih 17 radnika, kao i fabriku proizvodnje drveta “Kosovski Model”, u vlasništvu Milaim Sopaj, koja ima oko 37 zaposlenih.
Tokom posete u gradilistiima ovih kompanija, KNSSHP raspitivao se o bezbednosnim uslovima, opreme za rad i sprovođenje preventivnih mera da se izbegne povreda na radu. Ovom prilikom, zamenik Dukolli, apelovao na poslodavce povećati mere bezbednosti, ne samo radi zakona i propisima , ali više o tome da životi ljudi su skuplji i vrednije od bilo materijalne dobiti.

Takođe je dobio obećanja od vlasnicima kompanija da će striktno primenjivati zakone, savete i uputstva koje imaju koristi od zaštite života i zdravlja radnika.

Nacionalni Savet za Bezbednost i Zdravlje na Radu će nastaviti iu budućnosti da poseti i praćenje preduzeća i druge privredne grane, da pažljivo pratiti sprovođenje zakona o Zdravlju i Bezbednosti na Radu, ne samo da se afirmiše zaštitu zdravlja neophodnosti radnike, ali i razmenu ideja i iskustava sa različitim kompanijama kako bi se povećala sigurnost rada.