Recica je posetio jedan od najvećih centara za stručno obrazovanje u Nemačkoj

Tokom boravka u Nemačkoj, Ministar Rada i Socijalne Zastite  Skender Rečica, posetio je jedan od Centara Obrazovanja i Stručnog Osposobljavanja u Traunstein u Nemačkoj, koja je član Komore Zanatlija u Minhenu i Gornje Bavarske.

Ministar je dočekan od strane  Direktora Centra, Max Stadler, od kojeg  je  informisan detaljno oko rada koji se obavlja u ovom centru u pogledu stručnog obrazovanja i obucavanja pod nemačkom dualnog sistemu,u jednom  velikog  broja profila.

Ministar je takođe posetio nekoliko radionica u kojima se osposobljavaju veliki broj mladih ljudi u različitim profilima.

Rečica, tokom susreta sa g.Stadler  istakao je  da  Vlada naporno radi na ojačanju stručnog obrazovanja i obučavanja , čak i sa nemačkim partnerima.

U ovoi tačci , ministar je naglasio da je veoma važno da se izgrade mostovi između centra i zainteresovanih  entara za stručno osposobljavanje  na Kosovu, kako bi se steklo iskustvo i unapređuje  obrazovanje i stručno osposobljavanje.

Štadler je izrazio spremnost za sarađivanje kao i da pomognu obrazovnim  institucijama  na Kosovu i dual osposobljavanja , u kojem su se složili da postave svoje prve korake u tom pravcu.