Zamenik ministra Dukolli posetio je institut za medicinu rada u Obiliću i

Nacionalni Savet za Zdravlje i Bezbednost na Radu, kojim predsedava zamenik ministra Rada i Socijalne Zaštite, Çerkin Dukolli, sa svojim saradnicima aposetio je danas Institut za Medicinu Rada u Obiliću i Nacionalni Centar Medicine Rada u Đakovici.

U ovoj poseti karaktera upoznavanja, zamenik ministra Dukolli je docekan od direktora Instituta u Obiliću, dr. Rexhep Kaqurri i dr. Luan Nagavci, direktor Nacionalnog Centra Medicine Rada u Đakovici.

Zamenik ministra Dukolli, u svojstvu predsednika Nacionalnog Saveta za Bezbednost i Zdravlje na Radu, detaljno je informisan o radu, uslovima i uslugama koje pružaju instituti za medicinu rada u Obiliću i Đakovici. On je izrazio zadovoljstvo radom, uslugama koja nude građanima ova dva instituta. Tom prilikom je rekao da će Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite uvek biti blisko i spremno pomoći ovim institucijama, koje su veoma važne za pružanje specijalizovanih usluga zaposlenima u javnom i privatnom sektoru.

Rukovodioci ovih instituta, dr. Kaqurri i dr. Nagavci su se zahvalili zameniku ministra Dukolli na njegovoj poseti i spremnosti za saradnju i institucionalnoj podršci za institucije medicine rada.