Ministar Rečica: Povećanje socijalne pomoći za 20% povećava dobrobit porodica u potrebi

Ministar Rada i Socijalne Zastite , Skender Rečica, tokom današnje sednice Skupštine Kosova rekao je da je njegova posvećenost i MRSZ je da bude sto bliža građanima, obaveza koja se sada već dokazuje. Ove komentare je Ministar izrazio tokom današnje interpelacije u Skupštini Kosova , kada je pred poslanicima potvrdio odluku Vlade za povećanje na 20% mesečne isplate za porodice o šemi Socijalne Pomoći.

Ministar je rekao da od 2015,godine, nije došlo do povećanja u mesečnom iznosu socijalne pomoći, iako zakonske odredbe, na godišnjem nivou, predviđaju prilagođenje koristi srazmerno sa minimalne korpe potrošnje.

“Na osnovu istraživanja MRSZ, raznih međunarodnih organizacija i pokreta cena korpe hrane , predloženo je i odlučeno da, vrednost socijalne pomoći za svaku porodicu rasti na 20% od trenutne vrednosti i to je počelo da se primjenjuje od 01 januara 2018. godine “, rekao je ministar Rečica.

Ova odluka, prema rečima ministra, doprineće podizanju blagostanja ovih porodica i smanjenju stope siromaštva, posebno ekstremne.

“Odobreni budžet za Semu socijalne pomoći za 2018. godinu iznosi 31.350.000,00 eura, u okviru koga je planirano povećanje za 20%”, dodao je ministar.

Ministar je rekao da povećanje od 20% nije dovoljno za ove porodice, ali je Vlada i MRSZ, utvrdilo je da glavni cilj je da, kroz aktivne mere na tržištu rada zaposliti najmanje jednog člana porodice u drugoj kategoriji korisnika socijalne pomoći koji će pomoći porodičnom budžetu i neće zavisiti od socijalne pomoći.

Da bi se povećala efikasnost u podizanju socijalnog blagostanja građana, ministar je rekao da je neophodno da se obavi analiza i pregled socijalne pomoći, kroz promenom zakona o šemi socijalne pomoći, koje MRSZ u saradnji sa međunarodnim organizacijama, Međunarodni Monetarni Fond ,Svetska banka je u toku realizacije.

Aktuelno od šeme Socijalne Pomoci imaju koristi više od 26,000 porodica, sa više od 106,000 clana,koji primaju Socijalne Pomoci na osnovu broja porodica,pocevsi od 60 evra za porodicu sa jepnim članom i 180 evra za 15 članu porodicu.