Udhëzim Administrativ Nr. 06/ 2014, për ndryshimin dhe plotësimin e e udhëzimit administrativ Nr. 07 / 2010, për rregullimin dhe përcaktimin e procedurava të aplikimit për realizimin e të drejtës në ndihmë për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershmeVersion
Download47
Stock
Total Files1
Size4.55 MB
Create Date28/09/2023
Last Updated05/02/2019

Udhëzim Administrativ Nr. 06/ 2014, për ndryshimin dhe plotësimin e e udhëzimit administrativ Nr. 07 / 2010, për rregullimin dhe përcaktimin e procedurava të aplikimit për realizimin e të drejtës në ndihmë për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme


FileAction
Udhëz.adm. nr. 06-2014.pdf  Download  

Download