Udhëzim Administrativ Nr. 05/ 2014, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ Nr. 14/2011, për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publikVersion
Download74
Stock
Total Files1
Size3.58 MB
Create Date22/05/2024
Last Updated05/02/2019

Udhëzim Administrativ Nr. 05/ 2014, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ Nr. 14/2011, për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik


FileAction
Udhëz.adm. nr. 05-2014.pdf  Download  

Download