Udhëzim Administrativ Nr. 04/ 2014 për procedurat e përkrahjes institucionale për aftësimin, riaftësimin dhe përgatitjen profesionale të përshtatshem për persona me aftësi të kufizuaraVersion
Download38
Stock
Total Files1
Size808.31 KB
Create Date22/02/2024
Last Updated05/02/2019

Udhëzim Administrativ Nr. 04/ 2014 për procedurat e përkrahjes institucionale për aftësimin, riaftësimin dhe përgatitjen profesionale të përshtatshem për persona me aftësi të kufizuara


FileAction
Udhëz.adm. nr. 04-2014.pdf  Download  

Download