Udhëzim Administrativ Nr. 04/ 2014 për procedurat e përkrahjes institucionale për aftësimin, riaftësimin dhe përgatitjen profesionale të përshtatshem për persona me aftësi të kufizuaraVersion
Download40
Stock
Total Files1
Size808.31 KB
Create Date24/04/2024
Last Updated05/02/2019

Udhëzim Administrativ Nr. 04/ 2014 për procedurat e përkrahjes institucionale për aftësimin, riaftësimin dhe përgatitjen profesionale të përshtatshem për persona me aftësi të kufizuara


FileAction
Udhëz.adm. nr. 04-2014.pdf  Download  

Download