UNDP je objavio Izveštaj o Humanom Razvoju na Kosovu 2016 ” Tržište rada u pogledu žena i mladih “

Zamenica/ ministra Rada i Socijalne Zaštite, Rita Hajzeraj – Beqaj, u svom pozdravnom govoru istakla je da ove godine UNDP je obrađalo jednu veoma aktuelnu temu , koja ima jaku potrebu za široku javnu raspravu.

Ona je ponovno potvrdila da je glavni cilj vlade i Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, da se uspostavi politika zapošljavanja, koja se zasniva na asnovu analize tržišta rada i razvijaju se u bliskoj saradnji sa vladom, stručnjacima i civilnog društva, kao i pružaju rešenja konkretnih preporuka, kao u političkom, tako i u tehničkom smislu.