Saopštenje za medije

Na poziv Ministarstva Rada i Penzijskog Sstema Republike Hrvatske , zam . Ministar Rada i Socijalne Zastite , Fatmir Shurdhaj , sa saradnicima , boravi u zvaničnoj poseti u Republici Hrvatskoj .
G,Shurdhaj je dočekan od zamenice / Ministra gđ. Mirjana Rađenović i predstavnicima Hrvatskog Penzijskog Fonda . Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima pokretanja za obostrane bilateralne pregovore između dve države za socijalno osiguranje .

Takođe,tema diskusije bilo je je uređenje unutrašnjeg penzijskog sistema ,plaćanje doprinosa i radni staž za građane obe zemlje, koji su radili u Hrvatskoj i obratno .

Obe strane su se složile da što pre je moguće da se koordiniraju aktivnosti na pregovore za bilateralne sporazume iz oblasti koje pokrivaju ova ministarstva , sastanci koji će se organizovati preko Ministarstva Inostranih Poslova obe zemlje .

Ovo je bio prvi sastanak, koji je održan između MRSZ-te i Ministarstva za Rad i Penzije Hrvatske i razvijalo se u vrlo prijateljskoj atmosferi , gde takođe ministar Mirando Mršić , je pozdravio sve prisutne na sastanku i izrazio je njegovu spremnost za naprednost sa potpisivanjem Sporazuma sa Kosovo jer je u interesu obe zemlje i pre svega od interesa za građane obe zemlje.