Inauguracija objekta Opštinske kancelarije za zapošljavanje u Dečanima

Završena je izgradnja objekta Opštinske kancelarije za zapošljavanje u Dečanima . Na otvaranju ovog objekta ,ulaganje Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite, učestvovao je zam/ / MRSZ, g. Fatmir Surdha,sa saradnicma ,predsednik opštine Dečane , g. Rasim Selmanaj i građani ovog područja .
U cilju stvaranja boljih uslova za pružanje usluga u zapošljavanju posaotražilaca Dečane , Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite u opštini Dečane je uložila u tom pogledu , delenje sredstva u iznosu od 150 hiljada evra da b, i ovi posaotražilaci imali bolje uslove da dobiju usluge koje im se nude , rekao je zam / ministra Shurdhaj .
U međuvremenu , Rasim Selmanaj , predsednik opštine Dečani zahvalio je MRSZ za doprinos ovog ministarstva, koji je dao i daje za građane Dečana , ne samo u ovom projektu koji se inauguriše danas , ali iu drugim zajedničkim projektima .