Počinje kampanja sensibilnosti o značaju Zakona o Sigurnosti i Zdravlje na Radu

Početak meseca juna ove godine je početak jedne javne kampanje, informativne senzibilne za sprovođenje Zakona o Sigurnosti i Zdravlju na Radu, gde prema svim bisnisima će početi jedna jednomesečna kampanja da im se objasne svi elementi ovog zakona, koji uglavnom odnosi se na zdravlje i bezbednosti na radu, izjavio je ministar Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite g, Nenad Rašić na konferenciji za novinare održanoj danas.

Sa sloganom “Investirajmo danas u zdravlje i sigurnost na radu, da ne bismo sutra plaćali više “ministar MRSZ,g Rašić, naglasio je da je ovaj mesec samo početna faza koja ima vise za cilj informisanje i savetovanje bisnisima o sadržaju i značaju ovog zakona, nego eventualne kazne bilo kog bisnisa. Prema njemu u početku meseca inspektori nspektorata rada će posetiti radnike u preduzećima tako da bi izblizu upoznali o uslovima, životne sredine i zaštite na radu,i uglavnom o sigurnosti koju oni imaju na radu.Takvu posetu oni ce obaviti i krajem meseca u potpuno u istim tim bisnisima tako da provere nedostatke ,i probleme sa kojima se suočavaju radnici danas, i tada izricati im kazne ako nalazu eventualna moguća kršenja.

U međuvremenu g. Basri Ibrahim, glavni inspektor Inspektorata rada, koji je bio prisutan na konferenciji, rekao je da samo tokom prvog tromesecja ove godine kažnjena su novčanom kaznom od 40 preduzeća, a prošle godine imali smo ukupno 156 novčanih kazni .Najviše kazne bilo je na građevinski sektor kao najugroženija oblast sa slučajevima smrti,prosle godine njihov broj je bilo 17 smrtnih slučajeva na radnom mestu. “Celo opredeljenje je da se razvije efikasno partnerstvo sa preduzećima i poslodavcima, a kazna će biti poslednja mera koje se mora preduzeti u tom pravcu .I zbog toga svega je smatrano da se održava ova kampanja razvijanja izmedu bisnisima i poslodavaca dok izrečena, kazna je poslednja mera koja će se preduzeti u ovom pravcu u narednim mesecima, u slučaju nesprovođenja “, dodao je g.Basri Ibrahimi.

U svojstvo panelista učesnici su bili oni, koji su od početka doprineli u izradi i dizajnu ovog zakona, predstavnici Kosovske Poslovne Alijanse (KPA ), Unija Nezavisnih Sindikata Kosova (UNSK ), Privredna Komora Kosova (PKK), Američka Ekonomska Komora (AEC) i drugi socijalni partneri u koordinaciji i saradnji sa kojim će se realizovati ova kampanja.
I Haxhi Arifi, predsednik Unije Nezavisnih Sindikata Kosova (UNSK , rekao je da i pored brojnih slabosti koje postoje u opštoj oblasti sigurnosti i zdravlja na radu i malog broj inspektora sa kojima raspolaže danas Inspektorat Rada, ovaj mesec će omogućiti da se stvore bolji uslovi za rad,poveća sigurnost i smanji učestalost povreda i smrtnih slučajeva na radu.
Na kraju ministar Rašić ponovo je zatražio saradnju od strane novinara ovog meseca sa relevantnim institucijama da bi zajednički doprineli u brzoj i tačnoj nformaciji brzo i precizno o značaju ovog zakona.