Rečica u Luksemburgu je deo ministarske konferencije zemalja zapadnog Balkana

Ministar Rada i Socijalne Zaštite  Skender Rečica, na poziv Predsedništva EU i Evropske Komisije, učestvuje na Ministarskoj konferenciji zemalja zapadnog Balkana u Luksemburgu, koju organizira Trojka predsedništva EU , aktuelnoj  Rumunske , Finske i Hrvatske, zajedno sa Generalnom Direkcijom Evropske Komisije za zapošljavanje i socijalna pitanja.

Ministar Rečica na ovoj konferenciji predstavio je izazove sa kojima se suočava Kosovo, kao što su visoka nezaposlenost, nedoslednost u profesionalnim veštinama radne snage sa potrebama tržišta rada, nizak ekonomski razvoj i oskudne strane investicije.

“Vlada Kosova je posvećena unapređenju neophodnih reformi u cilju stvaranja novih radnih mesta, podsticanja stranih investicija, bolje koordinacije između institucija zemlje za obrazovanje i stručno osposobljavanje, za stvaranje profesionalnih kadrova sa potrebnim sposobnostima i veštinama “, rekao je ministar.

Rečica je dodao da su Plan zapošljavanja mladih i Strategija sektora MRSZ dva strateška dokumenta Vlade Kosova, koja jasno rešavaju ove izazove, kao što su povećanje zapošljivosti, smanjenje neaktivnosti i stručno obrazovanje i obuka, ciljevi i prioriteti koji su postavljeni da se postignu ovim dokumentima.

Iz Predsedništva, ova konferencija se smatrala istorijskom, jer je po prvi put takva konferencija organizovana  na višem političkom nivou, na ministarskom nivou, i to je ono što konferencija pridaje važnost, jer zapošljavanje i socijalna pitanja zahtevaju donošenje odluka i angažovanje više aktera viša vlada.

Zemlje zapadnog Balkana teže integraciji u Evropsku Uniju, stoga zahtevno je  učiniti potrebne reforme i napori kako bi se postigao ovaj cilj, stvorili uslovi za zapošljavanje zemlje i istovremeno se  učlaniti u EU-je.