Švajcarska Ratifikuje Sporazum o Socijalnom Osiguranju

Danas, njegovo Veličanstvo, Ambasador Konfederacije Helvetica (Švajcarska) g.Jean -Hubert Lebet, uručio nam je verbalnu notu o ratifikaciji Sporazuma o Socijalnom Osiguranju između Kosova i Švajcarske,sporazum ovaj koji je sada već ratifikovan od strane drzave Švajcarske.

Ovo je jedna važna vest za sve građane i državu Kosovo, stoga da sa ratifikacijom ovog sporazuma konacno je Pravo građana da ponovo koriste iz Penziona i beneficija, pravo koje već godinama primorava većinu nasih sugrađana koji godinama su prolili znoj dajući doprinosu Švajcarskoj državnoj obuci i opstanku njihovih porodica na Kosovu.

Zahvaljujemo se svim našim saradnicima za realizaciju ovog sporazuma, kao i jedna specijalna zahvalnosti i za nasu Švajcarsku državu, koja je izrazila spremnost za resenje zauvek pitanja Socijalnog Osiguranja, koji će otvoriti put za potpisivanje takvih sporazuma sa drugim državama.

Naši i ljudi će se ubrzo obavestiti o od strane Ministarstvo za Rad i Socijalno Zastite vezano za ove sporazume i sve postupke i realizaciju njihovih prava .
Srećno svim građanima, čestitamo svim korisnicima penzija Kosova.