Reçica dobija obećanja iz države Iowa za saradnju u društveno-ekonomskom polju

Tokom svog boravka u državi Iowa u SAD, ministar Rada i Socijalne Zastite , Skendera Rečica obavio je sastanak sa predstavnicima institucija, vladinih agencija i raznih organizacija koje se bave ekonomskim razvojem, socijalne zaštite, zdravstva i pitanja rada..

Ministar je održao sastanak sa predstavnicima Vladine Agencije Iowa koja se bavi razvojem radne snage, sa kojim je razminio ideje o izgradnji saradnje u pogledu rasta zaposlenosti.

Recica takode je dočekan na sastanku od predstavnicima Departmana Vlade za pitanja Veterana, Iowa koje je upoznao sa obavezama i posvećenosti Vlade prema Veteranima i njihovim pravima.

Ministar je održao odvojene sastanke u organizacije “United Way “, koja okuplja donatore,
preduzeća, predstavnike vlasti i stručnjace , kao i u učiliste DMACC sa kojima je Kosovo već
započeto sa realizaciju nekih programa stručnog obrazovanja.

Na sastanku, ministar je dočekan i od predstavnicima Privredne Komore u Des Moines, Iowa,
koji su obavestili ministra o naporima kroz inovacije, strateškog planiranja i globalnu saradnju,
oni pomažu otvaranje novih radnih mesta.
U ovoj tačci , zajednički su se složili da prodube saradnju na konkretnim pitanjima i projektima.