Ministar Rečica: Svaka porodica, po jednog zaposlenog

Ministar Rada i Socijalne Zastite,Skendera Rečica nastavio je prezentaciju projekta za zapošljavanje jednog člana svake porodice korisnice socijalne pomoći, koji nemaju zaposlenih a imaju najmanje jednog sposobnog člana.

Ministar danas je bio u Mitrovici i Vučitrnu, gde se sastao sa porodicama korisnica, sa kojima e su razgovarali o mogućnosti zaposljavanja da rade preko njihovog učešća u aktivnim merama tržišta rada.

“Stoga da nismo zadovoljni sa tim što su vam nudili tokom ovih celih godina, kao ministar Rada i Socijalne Zastite , uz punu podršku Vlade Kosova, čvrsto se obavezujem za povećanje blagostanja vasih porodica kroz isporuku mogućnosti zapošljavanja “, rekao je ministar Rečica.

Ministar je rekao da se ovaj projekat već uspešno konkretizuje u svim opštinama u zemlji.

“PozIvam sve članove porodice koji nisu profesionalno spremni da posete Centre za Stručno Usavršavanje za obuku u različitim profilima koji se tamo nude. U isto vreme podstaknujem sve kompanije Mitrovice i Vučitrna da posete Centrove Zapošljavanja i Stručnu Osposobljavanja , jer tamo će naći radnu snagu koja je potrebno “, dodao je ministar.

Međutim, za sve one koji su profesionalno obučavani, ministar je rekao da će raditi na tome da se uključe u javne radove, subvencionisu se u zaradi ili drugih oblika u okviru aktivnih mera na tržištu rada.

“Mi se nećemo prestati dok svaka od ovih porodica neće imati jednog zaposlenik”, rekao je ministar.