Reagiranje Ministarstva Rada i Socijalne Zastite u odnosu članka ” Nepravno ukidanje iz socijalne šeme ” objavljen u dnevnom listu ” Zëri” , datuma 25 Avgust, 2014 , od novinara članka Kajtaz Gecaj

Sa ciljem tačne i korektne informacije široj javnosti, a posebno da razjasnimo izradioce ovog članaka g. Kajtaz Gecaj i g . Halit Berani, predsednik RC SZLPS, Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ) procenjuje da, zaključci u pomenutom članku ne stoje uopšte , što naravno su uradeni u odsustvu pouzdanih informacija . U nastavku predtavljamo vam samo nekoliko argumenata , koji negiraju optužbe i zaključke ovog članka.