Održan je Nacionalni Savet za Osobe sa Ograničenim Sposobnostima

Pristina,18 Januar 2016

Zamenica ministra MRSZ, Rita Hajzeraj – Beqaj, učestvovala je redovnom sastanku Nacionalnog Saveta za osobe sa Ograničenim Sposobnostima. Na ovom sastanku se razgovaralo o saradnji i prioriteta za 2016, u sektoru invalidnosti. Ovaj savet će raditi na implementaciji i praćenju nacionalne politike o pravima osoba sa invaliditetom. Zamenica ministra MRSZ, Rita Hajzeraj jenavela da je ovaj savet postavljen da zvanično radi u ostvarivanju postizanju ciljeva vlade . Ona je istakla da, u cilju unapređenja rada saveta, mogu se koordinirati aktivnosti, proširiti svoje članstvo, kao i saradnja sa lokalnim i međunarodnim partnerima.