Obećavaju se konkretne akcije za penzionere Kosova

Ministar Rada i Socijalne Zastite,Skendera Rečica posetio je Savez Penzionera Kosova, gde se sastao sa njenim predsednikom, Shaban Kajtazi i drugim predstavnicima.

Tokom sastanka, ministar Rečica je najavio opširno o glavnim problemima penzionera, naglašavajući činjenicu da će jedna opšta u aspektu organizacionih i pravnih ce biti jedan početak za održivi i napredni penzijski sistem.

“Svestan sam da vaš stav nije od dostojanstvenog, ali obećavam vam da sam blizu konkretne odluke preduzimanja konkretnih koraka u smislu jednim detaljnog izmenama i dopunama Zakona o Državnim Penzijskim Semama koje imaju za cilj reformu penzionog sistema u smislu organizativno i pravno , tako da u budućnosti nećemo imati pravne primedbe na zakone “, rekao je ministar Rečica.

U međuvremenu, predsednik Kajtazi je u ime penzionera Recica zahvalio ministru za svoj doprinos ka poboljšanju uslova penzionera i ostvarivanje njihovih prava.