Zamenik Ministra Abdyl Ymeri sastao se sa Rukovodiocem OV – OVK-a

Zam/ministra Rada i Socijalne Zaštite, Abdyl Ymeri, primio je danas na sastanku Predsednika Organizacije Veterana Oslobodilačke Vojske Kosova, Hysni Gucati i Zam/predsednika Migjen Shala. Na ovom sastanku razgovarano je o dobroj saradnji Organizacije Ratnih Veterana sa institucijama Republike Kosova.

Zam/ministra Ymeri je rekao da saradnja sa Organizacijom Ratnih Veterana OVK-a će se nastaviti i u buduće, s obzirom na njihov doprinos na oslobađanju zemlje. “Uvek ćemo biti blizu organizacijma proizašle iz rata, a u okviru budžetskih mogućnosti ćemo im pomoći i u buduće”, rekao je on.

Dok, Predsednik Gucati izražavao je zadovoljstvo sa korektnom sarađivanjom i institucionalnim tretmanom organizacija proizašlih iz rata . “Zahvalni smo na međusobnu saradnju između OVL-a i MRSZ-a. Mi smo danas dobili obećanje Zam/ministra Ymeri da će se ova saradnja u buduće nastaviti i produbljavati “, rekao je Predsednik Gucati.