Započeće realizacija projekta svaka porodica po jednog zaposlenog

Ministar Rada i Socijalne Zaštite,Skender Rečica, zajedno sa potpredsednikom Vlade Republike Fatmir Limaj, danas su razvili sastanke i razgovore sa porodicama korisnici šeme socijalne pomoći u opštinama Prizren i Suva Reka.

Svrha sastanka je u vezi upućivanje na projekat MRSZ-a u vezi sa zapošljavanjem jednog člana porodice koji nemaju nijednog zaposlenog člana u porodici, a koji imaju najmanje jednog člana sposobnog za rad.

Ministar Rečica je na sastanku sa porodicama korisnicima socijalne pomoći u obe opštine rekao da MRSZ, uz podršku Vlade zemlje,je posvećena smanjenju nezaposlenosti.
“S obzirom da nismo zadovoljni za koliko je pruzano vama tokom celih ovih godina kao u materijalnom smislu takode i zapošljavanjem , videli smo da je potrebno da se počne sa ovim projektom, mogućnost zapošljavanja najmanje jednog člana porodice u vašim porodicama “, rekao je ministar Rečica.

Ministar Rečica, je takođe apelovao na sve članove porodica koji nisu stručno spremni da se uključe u aktivne mere tržišta rada,da u okviru merama za tržišta rada ,da se prijave uKancelarijama za Zapošljavanje i da posete Centrove za Stručno Osposobljavanje, da bi se usavrsavali u jednom u jednom profilu koji se tamo ponuđuju.

U međuvremenu, svi oni koji su profesionalno pripremljeni, ministar je rekao da će biti uključeni u javne poslove, subvencionisane platom ili drugim oblicima, u okviru aktivnih mera tržišta rada, gde se pokazalo da je MRSZ već započeo saradnju sa javnim preduzećima i preduzeća koja su pokazala spremnost za zapošljavanje.

Ministar Rečica,takode je najavio da u okviru napora koje MRSZ radi na povećanju zaposlenosti je podrška novih preduzetnika i posvećenost potpisivanju ugovora o sezonskom zapošljavanju građana Kosova u nekim zemljama Evropske Unije. “Uveravamo vas da će vaše uključivanje na tržište rada će biti fokus naših politika i strategija”, rekao je ministar Rečica.

Dok,u međuvremenu, potpredsednik Vlade Republike Kosovo Fatmir Limaj rekao je, da je posvećenost angažovanju članova porodica koje nemaju zaposlene, glavni prioritet Vlade države.

“Ideja ovih sastanaka, koja će se nastaviti u drugim opštinama, je upoznati građane sa mogućnostima koje država i opština imaju za zapošljavanje za naše građane.Te porodice koje imaju najmanje jednog člana sposobnog za rad neće ostati bez posla”, rekao je zamenik premijera Limaj.

U narednim nedeljama, posete i sastanci će se održati sa korisnicima socijalne pomoći u svim opštinama na Kosovu.