Potpisan je Sporazum o Stručnom Osposobljavanju Mladih sa Sindromom Down

Priština, 07 maja 2019 godine
Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite i Udruženje “Down Syndrome Kosova”, potpisali su danas Sporazum o Saradnji za stručno osposobljavanje mladih ljudi sa Down sindromom, u okviru implementacije projekta “Promoviranje Sposobnosti za zapošljavanje osoba sa Down sindroma na Kosovu”.

Sporazum su potpisali Ministar Rada i Socijalne Zastite , Skender Rečica i izvršni direktor Udruženja “Down Syndrome Kosova”, Sebahate Beqiri.

Ministar Rečica je rekao da MRSZ je dosledno posvećena pružanju mogućnosti za zapošljavanje i stručno osposobljavanje za sve kategorije osoba sa invaliditetom.
Direktor Beqiri izrazilo je zahvalnost za podršku koju MRSZ pruža mladima udruženja kako bi imali pristup stručnom osposobljavanju, naglašavajući da je stručno osposobljavanje mladih ljudi sa Down sindromom veoma važno.

Na osnovu sporazuma potpisanog između MRSZ-a i „Downovog Syndroma Kosova“ 56 mladih ljudi sa Downovim sindromom će imati priliku da prisustvuju tromesečnoj obuci u stručnom osposobljavanju, centrima za stručno osposobljavanje u Uroševcu, Gnjilane, Đakovica i Peć.