Otvaren je Nacionalni Sajam Rada i karijere 2019

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite  (MRSZ) u saradnji sa nemačkim GIZ, otvorilo  je Nacionalni Sajam Rada za 2019 godine u Prištini.

Ministar MRSZ-a, Skender Rečica, rekao je da  nakon organizovanja sajmova na lokalnom nivou u sedam regionalnih centara, gde su pokušali okupiti poslodavce i posloprimalace e da se upoznaju sa mogućnostima zapošljavanja, danas se otvara nacionalni sajam koji će biti fokus svakog tražioca posla i poslodavca.

“Na ovom sajmu objavljeno je preko 2000 slobodnih radnih mesta i preko 1000 mogucnosti za praktican rad.. Želim da se do kraja dana ova slobodna radna mesta koja su objavili poslodavci će se ispuniti   a  posloprimalaci izađu iz  sajma sa ugovorom o radu ”, rekao je ministar.

Ministar je rekao da Vlada ostaje posvećena rešavanju nezaposlenosti u zemlji, a obaveza Vlade se sastoji u usmeravanju novog ekonomskog razvoja zemlje.

“Konkretne akcije koje smo preduzeli kao Vlada  učinili su da iz dana u dan klima biznisa  na Kosovu, se zmenjuje i promena poslovne klime  biznisa omogućava stvaranje novih radnih mesta”, rekao je ministar.

Rečića je rekao da je veoma neophodno pripremiti osoblje za potrebe tržišta rada i samo ako počnemo da usmeravamo naše mlade ljude u karijeru na osnovu potreba tržišta rada, imaćemo poboljšanja u pogledu zapošljivosti u zemlji.