Pod predsedavanjem Ministra Rečice konstituiše se novi Ekonomsko Socijalni Savet

Danas,pod predsedavanjem Ministra Rada i Socijalne Zaštite, Skendera Recice konstituisan je novi Ekonomski Socijalni Savet Kosova (ESS), gde su predstavljeni novi članovi Saveta.

Na današnjem konstitutivnom sastanku novog Ekonomsko-Socijalnog Saveta Kosova, sa posebnim akcentom se razgovaralo o funkcionisanju stručnih komisija ESSA-a.

Takođe, članovi ESS-a dogovorili su saradnju i obostrano opredeljenje u cilju daljeg razvoja socijalnog dijaloga, kao i drugih pitanja od opšteg interesa za zemlju.